Dosta više pravdanja okolnostima – ja stvaram mogućnosti.


dosta-vie-pravdanja-okolnostima-ja-stvaram-mogunosti
bruce leedostaviepravdanjaokolnostimajastvarammogućnostidosta viševiše pravdanjapravdanja okolnostimaokolnostima –– jaja stvaramstvaram mogućnostidosta više pravdanjaviše pravdanja okolnostimapravdanja okolnostima –okolnostima – ja– ja stvaramja stvaram mogućnostidosta više pravdanja okolnostimaviše pravdanja okolnostima –pravdanja okolnostima – jaokolnostima – ja stvaram– ja stvaram mogućnostidosta više pravdanja okolnostima –više pravdanja okolnostima – japravdanja okolnostima – ja stvaramokolnostima – ja stvaram mogućnosti

Dosta više pravdanja okolnostima - ja stvaram mogućnosti. -Brus Li
dosta-vie-pravdanja-okolnostima-ja-stvaram-mogunosti
Dosta mi je više da se smejem od muke, sad bih malo da plačem od sreće. :)
dosta-mi-vie-da-se-smejem-od-muke-sad-bih-malo-da-plaem-od-sree
Postoji puno više mogućnosti i prilika nego sposobnosti. -Tomas Edison
postoji-puno-vie-mogunosti-i-prilika-nego-sposobnosti
Kao ljudskim bićima, naša veličina ne leži toliko u mogućnosti da promenimo svet - jer to je mit atomskog doba - već u mogućnosti da promenimo sebe. -Mahatma Gandi
kao-ljudskim-biima-naa-veliina-ne-i-toliko-u-mogunosti-da-promenimo-svet-jer-to-mit-atomskog-doba-ve-u-mogunosti-da-promenimo-sebe
Kao ljudskim bićima, naša veličina ne leži toliko u mogućnosti da promenimo svet – jer to je mit atomskog doba – već u mogućnosti da promenimo sebe. -Mahatma Gandi
kao-ljudskim-biima-naa-veliina-ne-i-toliko-u-mogunosti-da-promenimo-svet-jer-to-mit-atomskog-doba-ve-u-mogunosti-da-promenimo-sebe
Ne zanimaju me okolnosti; ja stvaram prilike. -Brus li
ne-zanimaju-me-okolnosti-ja-stvaram-prilike