Dođu tako vremena kada pamet zašuti, budala progovori, a fukara se obogati!


dou-tako-vremena-kada-pamet-zauti-budala-progovori-a-fukara-se-obogati
ivo andrićdođutakovremenakadapametzautibudalaprogovorifukaraseobogatidođu takotako vremenavremena kadakada pametpamet zašutibudala progovorifukara sese obogatidođu tako vremenatako vremena kadavremena kada pametkada pamet zašutia fukara sefukara se obogatidođu tako vremena kadatako vremena kada pametvremena kada pamet zašutia fukara se obogatidođu tako vremena kada pamettako vremena kada pamet zašuti

Dođe vreme kada pametni zaćute, budale progovore, a fukara se obogati.Dođu dani kada te u vazdunu ipak osetim i onda se vrate sva sećanja…Odavno nikom o tebi ne pričam, puštam te da živiš samo u meni…Živim sa ...Ništa tako ne umara kao neduhovita pamet.Ljudska pamet je ograničena. Kamo sreće da je i sa glupošću tako.Svaka budala može kritikovati, osuđivati i žaliti se - a većina budala to i radi.Govorili su mi da se čuvam pijanih budala. Čuvao sam se treznih budala, za svaki slučaj.