Dovoljno je da ljudi znaju da su se izbori održali. Ljudi koji glasaju ne odlučuju ništa. Ljudi koji broje glasove odlučuju o svemu.


dovoljno-da-ljudi-znaju-da-su-se-izbori-odrali-ljudi-koji-glasaju-ne-odluuju-ljudi-koji-broje-glasove-odluuju-o-svemu
josif staljindovoljnodaljudiznajususeizboriodržaliljudikojiglasajuneodlučujunitabrojeglasovesvemudovoljno jeje dada ljudiljudi znajuznaju dada susu sese izboriizbori održaliljudi kojikoji glasajuglasaju nene odlučujuodlučuju ništaljudi kojikoji brojebroje glasoveglasove odlučujuodlučuju oo svemudovoljno je daje da ljudida ljudi znajuljudi znaju daznaju da suda su sesu se izborise izbori održaliljudi koji glasajukoji glasaju neglasaju ne odlučujune odlučuju ništaljudi koji brojekoji broje glasovebroje glasove odlučujuglasove odlučuju oodlučuju o svemudovoljno je da ljudije da ljudi znajuda ljudi znaju daljudi znaju da suznaju da su seda su se izborisu se izbori održaliljudi koji glasaju nekoji glasaju ne odlučujuglasaju ne odlučuju ništaljudi koji broje glasovekoji broje glasove odlučujubroje glasove odlučuju oglasove odlučuju o svemudovoljno je da ljudi znajuje da ljudi znaju dada ljudi znaju da suljudi znaju da su seznaju da su se izborida su se izbori održaliljudi koji glasaju ne odlučujukoji glasaju ne odlučuju ništaljudi koji broje glasove odlučujukoji broje glasove odlučuju obroje glasove odlučuju o svemu

Ljudi koji daju svoje glasove ne odlučuju o ishodu izbora. O izborima odlučuju oni koji broje glasove.Ljudi te pažljivo slušaju, al' samo svoj glas čuju. Zato im što manje kaži. Ljudi su tek onda ljudi kad im se ništa ne traži, a mnogo im se nudi. Ljudi su čudne biljke. Kad rastu u sebe siđu. Sretnu se. Pa se raziđu. Ili se mimoiđu.Postoje samo dvije vrste privlačnih ljudi, jedni koji znaju apsolutno sve i drugi koji ne znaju apsolutno ništa.Svijetom bi trebalo da vladaju ljudi koji znaju da uživaju, u svemu. Svima bi bilo dobro.Ljudi koji malo vrede žive kako bi jeli i pili, dok ljudi koji istinski vrede jedu i piju kako bi živeli.Ljudi koji sami ne rade i ne preduzimaju ništa u životu lako gube strpljenje i padaju u pogreške kad sude o tuđem radu.