Dovoljno ima onaj koji je zadovoljan sa onim što ima.


dovoljno-ima-onaj-koji-zadovoljan-onim-to-ima
portugalske poslovicedovoljnoimaonajkojizadovoljanonimtoimadovoljno imaima onajonaj kojikoji jeje zadovoljanzadovoljan sasa onimonim štošto imadovoljno ima onajima onaj kojionaj koji jekoji je zadovoljanje zadovoljan sazadovoljan sa onimsa onim štoonim što imadovoljno ima onaj kojiima onaj koji jeonaj koji je zadovoljankoji je zadovoljan saje zadovoljan sa onimzadovoljan sa onim štosa onim što imadovoljno ima onaj koji jeima onaj koji je zadovoljanonaj koji je zadovoljan sakoji je zadovoljan sa onimje zadovoljan sa onim štozadovoljan sa onim što ima

Nije siromašan onaj koji je zadovoljan onim što ima. -Horacije
nije-siromaan-onaj-koji-zadovoljan-onim-to-ima
Nije srećan onaj ko ima sve a hoće više, vec je srećan onaj ko ima malo a dosta mu. Ogledni se na njega pa ćeš na drugom svijetu imati sve što poželiš. -Poslovice korisnika
nije-srean-onaj-ko-ima-sve-a-hoe-vie-vec-srean-onaj-ko-ima-malo-a-dosta-mu-ogledni-se-na-njega-pa-e-na-drugom-svijetu-imati-sve-to-poeli
Lud je onaj koji se želi odreći onoga što ima, nadajući se da će dobiti ono što nema. -Ezop
lud-onaj-koji-se-eli-odrei-onoga-to-ima-nadajui-se-da-e-dobiti-ono-to-nema
Lud je onaj koji se želi odreći onoga što ima, nadajući se da će dobiti ono što nema -Ezop
lud-onaj-koji-se-eli-odrei-onoga-to-ima-nadajui-se-da-e-dobiti-ono-to-nema
Nije srecan onaj koji puno ima, nego onaj kome malo treba…
nije-srecan-onaj-koji-puno-ima-nego-onaj-kome-malo-treba