Dovoljno mlada da znam da mogu, dovoljno stara da znam da ne trebam, dovoljno luda da svejedno to uradim… xD


dovoljno-mlada-da-znam-da-mogu-dovoljno-stara-da-znam-da-ne-trebam-dovoljno-luda-da-svejedno-to-uradim-xd
dovoljnomladadaznammogudovoljnostaranetrebamludasvejednotouradim…xddovoljno mladamlada dada znamznam dada mogudovoljno starastara dada znamznam dada nene trebamdovoljno ludaluda dada svejednouradim… xddovoljno mlada damlada da znamda znam daznam da mogudovoljno stara dastara da znamda znam daznam da neda ne trebamdovoljno luda daluda da svejednosvejedno to uradim…dovoljno mlada da znammlada da znam dada znam da mogudovoljno stara da znamstara da znam dada znam da neznam da ne trebamdovoljno luda da svejednoda svejedno to uradim…svejedno to uradim… xddovoljno mlada da znam damlada da znam da mogudovoljno stara da znam dastara da znam da neda znam da ne trebamluda da svejedno to uradim…da svejedno to uradim… xd

Čovjek mora biti dovoljno velik da prizna svoje pogreške, dovoljno pametan da od njih ima koristi i dovoljno jak da ih ispravi. -Odabrane poslovice
ovjek-mora-biti-dovoljno-velik-da-prizna-svoje-pogreke-dovoljno-pametan-da-od-njih-ima-koristi-i-dovoljno-jak-da-ih-ispravi
Ja uvek gledam život kroz optimizam, ali sam dovoljno realan da znam da je život kompleksna stvar. -Volt Dizni
ja-uvek-gledam-ivot-kroz-optimizam-ali-sam-dovoljno-realan-da-znam-da-ivot-kompleksna-stvar
Tišina koja je nastala nikako mi se nije dopadala. Dovoljno sam odrastao da znam da se najgore vesti, najlakše saopštavaju ćutanjem. -Đorđe Balašević
tiina-koja-nastala-nikako-mi-se-nije-dopadala-dovoljno-sam-odrastao-da-znam-da-se-najgore-vesti-najlake-saoptavaju-utanjem