Dovoljno je voljeti ga, biti sa njim u mislima, i obojiti ovaj tako lijep grad njegovim koracima, riječima, nježnošću.


dovoljno-voljeti-ga-biti-njim-u-mislima-i-obojiti-ovaj-tako-lijep-grad-njegovim-koracima-rijeima-njenou
paulo koeljodovoljnovoljetigabitinjimmislimaobojitiovajtakolijepgradnjegovimkoracimariječimanježnoćudovoljno jeje voljetivoljeti gabiti sasa njimnjim uu mislimai obojitiobojiti ovajovaj takotako lijeplijep gradgrad njegovimnjegovim koracimadovoljno je voljetije voljeti gabiti sa njimsa njim unjim u mislimai obojiti ovajobojiti ovaj takoovaj tako lijeptako lijep gradlijep grad njegovimgrad njegovim koracimadovoljno je voljeti gabiti sa njim usa njim u mislimai obojiti ovaj takoobojiti ovaj tako lijepovaj tako lijep gradtako lijep grad njegovimlijep grad njegovim koracimabiti sa njim u mislimai obojiti ovaj tako lijepobojiti ovaj tako lijep gradovaj tako lijep grad njegovimtako lijep grad njegovim koracima

Nije ovaj grad za mene ;)
nije-ovaj-grad-za-mene
Zbog dobrote i ljubavi čovek ne sme dozvoliti da smrt ima suverenitet u njegovim mislima. -Tomas Man
zbog-dobrote-i-ljubavi-ovek-ne-sme-dozvoliti-da-smrt-ima-suverenitet-u-njegovim-mislima
Da, vreme je i bilo, lutko. Upoznao sam ovaj grad tragajući za ulicom kojom prolaziš. -Đorđe Balašević
da-vreme-i-bilo-lutko-upoznao-sam-ovaj-grad-tragajui-za-ulicom-kojom-prolazi
Ne ocjenjuj čovjeka po njegovim manama, vec po njegovim djelima. -Poslovice korisnika
ne-ocjenjuj-ovjeka-po-njegovim-manama-vec-po-njegovim-djelima
O čovjeku treba suditi po njegovim pitanjima, a ne po njegovim odgovorima. -Francuske poslovice
o-ovjeku-treba-suditi-po-njegovim-pitanjima-a-ne-po-njegovim-odgovorima
Neke stvari mogu mnogo bolje da se osjete nego da se objasne. Ali to ljudi ne znaju, oni vjeruju riječima, to je problem.Treba više vjerovati svojim srcima nego riječima. -Miroslav Mika Antić
neke-stvari-mogu-mnogo-bolje-da-se-osjete-nego-da-se-objasne-ali-to-ljudi-ne-znaju-oni-vjeruju-rijeima-to-problemtreba-vie-vjerovati-svojim-srcima