Draže mi je bilo da joj kažem nešto glupo - izmamim osmeh, iznerviram, naljutim. Samo da dobijem od nje onu šašavu reakciju koju toliko volim.


drae-mi-bilo-da-joj-kaem-neto-glupo-izmamim-osmeh-iznerviram-naljutim-samo-da-dobijem-od-nje-onu-aavu-reakciju-koju-toliko-volim
Đorđe balaševićdražemibilodajojkažemnetoglupoizmamimosmehiznerviramnaljutimsamodobijemodnjeonuaavureakcijukojutolikovolimdraže mimi jeje bilobilo dada jojjoj kažemkažem neštonešto glupoglupoizmamimizmamim osmehsamo dada dobijemdobijem odod njenje onuonu šašavušašavu reakcijureakciju kojukoju tolikotoliko volimdraže mi jemi je biloje bilo dabilo da jojda joj kažemjoj kažem neštokažem nešto gluponešto glupoizmamim osmehsamo da dobijemda dobijem oddobijem od njeod nje onunje onu šašavuonu šašavu reakcijušašavu reakciju kojureakciju koju tolikokoju toliko volimdraže mi je bilomi je bilo daje bilo da jojbilo da joj kažemda joj kažem neštojoj kažem nešto glupokažem nešto gluposamo da dobijem odda dobijem od njedobijem od nje onuod nje onu šašavunje onu šašavu reakcijuonu šašavu reakciju kojušašavu reakciju koju tolikoreakciju koju toliko volimdraže mi je bilo dami je bilo da jojje bilo da joj kažembilo da joj kažem neštoda joj kažem nešto glupojoj kažem nešto gluposamo da dobijem od njeda dobijem od nje onudobijem od nje onu šašavuod nje onu šašavu reakcijunje onu šašavu reakciju kojuonu šašavu reakciju koju tolikošašavu reakciju koju toliko volim

Nikad joj nije rekao ništa, ni hvala čak. Ne rečima. A svim drugim, očima, pogledom, celim bićem govorio je više nego što joj je bilo kad i bilo ko i bilo ...
nikad-joj-nije-rekao-hvala-ak-ne-reima-a-svim-drugim-oima-pogledom-celim-biem-govorio-vie-nego-to-joj-bilo-kad-i-bilo-ko-i-bilo
Ako stvarno mislim da je loše, onda kažem da je loše - bilo da je muškarac, žena, dete, pas. Žene su toliko osetljive da misle da su posebne. To je njihov problem. -Čarls Bukovski
ako-stvarno-mislim-da-loe-onda-kaem-da-loe-bilo-da-mukarac-ena-dete-ene-su-toliko-osetljive-da-misle-da-su-posebne-to-njihov-problem
Sandra volim te vise od svega,od sjajnog sunca i vedrog neba..volim tvoj osmeh i noge bose i tvoju kosu prepunu rose
sandra-volim-te-vise-od-svegaod-sjajnog-sunca-i-vedrog-nebavolim-tvoj-osmeh-i-noge-bose-i-tvoju-kosu-prepunu-rose
Ljubav je valjda jedina stvar na svijetu koju ne treba objašnjavati ni tražiti joj razlog. Pa ipak to činim, makar samo zato da još jednom pomenem čovjeka koji je unio toliko radosti u moj život. -Meša Selimović
ljubav-valjda-jedina-stvar-na-svijetu-koju-ne-treba-objanjavati-traiti-joj-razlog-pa-ipak-to-inim-makar-samo-zato-da-jo-jednom-pomenem-ovjeka-koji