Dragi fejsbuče, nisam dobio mesec i tri dana na kladionici… Da li sam trudan?! xD


dragi-fejsbue-nisam-dobio-mesec-i-tri-dana-na-kladionici-da-li-sam-trudan-xd
dragifejsbučenisamdobiomesectridananakladionici…dalisamtrudanxddragi fejsbučenisam dobiodobio mesecmesec ii tritri danadana nana kladionici…kladionici… dada lili samnisam dobio mesecdobio mesec imesec i trii tri danatri dana nadana na kladionici…na kladionici… dakladionici… da lida li samnisam dobio mesec idobio mesec i trimesec i tri danai tri dana natri dana na kladionici…dana na kladionici… dana kladionici… da likladionici… da li samnisam dobio mesec i tridobio mesec i tri danamesec i tri dana nai tri dana na kladionici…tri dana na kladionici… dadana na kladionici… da lina kladionici… da li sam

Dragi Fejsbuce, nisam kakio 3 dana… Da li sam trudan?
dragi-fejsbuce-nisam-kakio-3-dana-da-li-sam-trudan
Nikad je nisam prevario, nasmejao sam je za tri života, poklonio sam joj lančić sa malom zlatnom gitarom. Ali, nisam je voleo, neka mi Bog oprosti. A ipak, govorila je da sam njeno sve. -Đorđe Balašević
nikad-nisam-prevario-nasmejao-sam-za-tri-ivota-poklonio-sam-joj-lani-malom-zlatnom-gitarom-ali-nisam-voleo-neka-mi-bog-oprosti-a-ipak-govorila-da
Kad slušaš jednu pesmu neprekidno tri dana,nešto nije u redu ili sa tobom ili sa pesmom ili sa ta tri dana
kad-slua-jednu-pesmu-neprekidno-tri-dananeto-nije-u-redu-ili-tobom-ili-pesmom-ili-tri-dana
Dobar karakter se ne formira za nedelju ili mesec dana. On se stvara pomalo, dan za danom. -Heraklit
dobar-karakter-se-ne-formira-za-nedeljuili-mesec-dana-on-se-stvara-pomalo-dan-za-danom