Dragi živci, hvala vam što ste uvijek bili uz mene. Da vas nema pola grada bi već bilo mrtvo.


dragi-ivci-hvala-vam-to-ste-uvijek-bili-uz-mene-da-vas-nema-pola-grada-bi-ve-bilo-mrtvo
dragiživcihvalavamtosteuvijekbiliuzmenedavasnemapolagradabivećbilomrtvodragi živcihvala vamvam štošto steste uvijekuvijek bilibili uzuz meneda vasvas nemanema polapola gradagrada bibi većveć bilobilo mrtvohvala vam štovam što stešto ste uvijekste uvijek biliuvijek bili uzbili uz meneda vas nemavas nema polanema pola gradapola grada bigrada bi većbi već biloveć bilo mrtvohvala vam što stevam što ste uvijekšto ste uvijek biliste uvijek bili uzuvijek bili uz meneda vas nema polavas nema pola gradanema pola grada bipola grada bi većgrada bi već bilobi već bilo mrtvohvala vam što ste uvijekvam što ste uvijek bilišto ste uvijek bili uzste uvijek bili uz meneda vas nema pola gradavas nema pola grada binema pola grada bi većpola grada bi već bilograda bi već bilo mrtvo

Nikad joj nije rekao ništa, ni hvala čak. Ne rečima. A svim drugim, očima, pogledom, celim bićem govorio je više nego što joj je bilo kad i bilo ko i bilo ...
nikad-joj-nije-rekao-hvala-ak-ne-reima-a-svim-drugim-oima-pogledom-celim-biem-govorio-vie-nego-to-joj-bilo-kad-i-bilo-ko-i-bilo
Zna se koja vrsta priča počinje sa: bilo jednom. Ne hvala, već izvesno vreme ne verujem u bajke. -Đorđe Balašević
zna-se-koja-vrsta-pria-poinje-bilo-jednom-ne-hvala-ve-izvesno-vreme-ne-verujem-u-bajke
Neću sakriti od vas ništa bitno od onoga što sam video, jer pravi prijatelj, nije onaj koji vam laska, već onaj koji vam kaže istinu, celu istinu. -Arčibald Rajs
neu-sakriti-od-vas-bitno-od-onoga-to-sam-video-jer-pravi-prijatelj-nije-onaj-koji-vam-laska-ve-onaj-koji-vam-kae-istinu-celu-istinu
Ko ste vi da sudite život kojim živim? Znam da nisam savršen - i ne živim da to budem - ali pre nego što pokažete prstom u mene… proverite da li su vam ruke čiste. -Bob Marli
ko-ste-vi-da-sudite-ivot-kojim-ivim-znam-da-nisam-savr-i-ne-ivim-da-to-budem-ali-pre-nego-to-pokaete-prstom-u-mene-proverite-da-li-su-vam-ruke-iste