Drago mi je da jos uvek postoje ljudi koji hoce da pomognu a da ne traze odmah neku uslugu.


drago-mi-da-jos-uvek-postoje-ljudi-koji-hoce-da-pomognu-a-da-ne-traze-odmah-neku-uslugu
dragomidajosuvekpostojeljudikojihocepomognunetrazeodmahnekuuslugudrago mimi jeje dada josjos uvekuvek postojepostoje ljudiljudi kojikoji hocehoce dada pomognuda nene trazetraze odmahodmah nekuneku uslugudrago mi jemi je daje da josda jos uvekjos uvek postojeuvek postoje ljudipostoje ljudi kojiljudi koji hocekoji hoce dahoce da pomognupomognu a daa da neda ne trazene traze odmahtraze odmah nekuodmah neku uslugudrago mi je dami je da josje da jos uvekda jos uvek postojejos uvek postoje ljudiuvek postoje ljudi kojipostoje ljudi koji hoceljudi koji hoce dakoji hoce da pomognuda pomognu a dapomognu a da nea da ne trazeda ne traze odmahne traze odmah nekutraze odmah neku uslugudrago mi je da josmi je da jos uvekje da jos uvek postojeda jos uvek postoje ljudijos uvek postoje ljudi kojiuvek postoje ljudi koji hocepostoje ljudi koji hoce daljudi koji hoce da pomognuhoce da pomognu a dada pomognu a da nepomognu a da ne trazea da ne traze odmahda ne traze odmah nekune traze odmah neku uslugu

Postoje ljudi koji vam izvade srce i postoje ljudi koji ga vrate na mesto.
postoje-ljudi-koji-vam-izvade-srce-i-postoje-ljudi-koji-ga-vrate-na-mesto
Produži dalje, možda sebi nađeš neku bolju, za mene bajke više ne postoje! ♥
produi-dalje-moda-sebi-nae-neku-bolju-za-mene-bajke-vie-ne-postoje
U revolucijama postoje dve vrste ljudi: oni koji ih dižu i oni koji se njima okoriste. -Napoleon Bonaparta
u-revolucijama-postoje-dve-vrste-ljudi-oni-koji-ih-diu-i-oni-koji-se-njima-okoriste
Na svetu postoje dve vrste ljudi; oni koji mogu biti srećni, ali to nisu i oni koji traže sreću, ali je ne nalaze. -Arapske poslovice
na-svetu-postoje-dve-vrste-ljudi-oni-koji-mogu-biti-sre-ali-to-nisu-i-oni-koji-trae-sreu-ali-ne-nalaze
jos uvek te volimmmmmmmmm
jos-uvek-te-volimmmmmmmmm