Država je mašina za ugnjetavanje jedne klase od strane druge klase, mašina pomoću koje jedna klasa drži u pokornosti druge potčinjene klase.


drava-ina-za-ugnjetavanje-jedne-klase-od-strane-druge-klase-ina-pomou-koje-jedna-klasa-dri-u-pokornosti-druge-potinjene-klase
vladimir lenjindržavamainazaugnjetavanjejedneklaseodstranedrugeklasepomoćukojejednaklasadržipokornostipotčinjeneklasedržava jeje mašinamašina zaza ugnjetavanjeugnjetavanje jednejedne klaseklase odod stranestrane drugedruge klasemašina pomoćupomoću kojekoje jednajedna klasaklasa držidrži uu pokornostipokornosti drugedruge potčinjenepotčinjene klasedržava je mašinaje mašina zamašina za ugnjetavanjeza ugnjetavanje jedneugnjetavanje jedne klasejedne klase odklase od straneod strane drugestrane druge klasemašina pomoću kojepomoću koje jednakoje jedna klasajedna klasa držiklasa drži udrži u pokornostiu pokornosti drugepokornosti druge potčinjenedruge potčinjene klasedržava je mašina zaje mašina za ugnjetavanjemašina za ugnjetavanje jedneza ugnjetavanje jedne klaseugnjetavanje jedne klase odjedne klase od straneklase od strane drugeod strane druge klasemašina pomoću koje jednapomoću koje jedna klasakoje jedna klasa držijedna klasa drži uklasa drži u pokornostidrži u pokornosti drugeu pokornosti druge potčinjenepokornosti druge potčinjene klasedržava je mašina za ugnjetavanjeje mašina za ugnjetavanje jednemašina za ugnjetavanje jedne klaseza ugnjetavanje jedne klase odugnjetavanje jedne klase od stranejedne klase od strane drugeklase od strane druge klasemašina pomoću koje jedna klasapomoću koje jedna klasa držikoje jedna klasa drži ujedna klasa drži u pokornostiklasa drži u pokornosti drugedrži u pokornosti druge potčinjeneu pokornosti druge potčinjene klase

Rat protiv strane države počinje jedino kada imućne klase misle da mogu profitirati iz toga. -Džordž Orvel
rat-protiv-strane-drave-poinje-jedino-kada-imune-klase-misle-da-mogu-profitirati-iz-toga
Kapitalizam je ozakonjeni reket vladajuće klase. -Al Kapone
kapitalizam-ozakonjeni-reket-vladajue-klase
Sukob je otac svega: jedne će učiniti bogatima, a druge ne; jedne robovima, a druge slobodnima. -Heraklit
sukob-otac-svega-jedne-e-uiniti-bogatima-a-druge-ne-jedne-robovima-a-druge-slobodnima
Kaže mi drugar koji se malkice razbolio, kad sam ga pitao šta bi mu sad moglo pomoći da mu donesem: jednu crnu sa jedne strane i jednu plavu sa druge strane. ...
kae-mi-drugar-koji-se-malkice-razbolio-kad-sam-ga-pitao-bi-mu-sad-moglo-pomoi-da-mu-donesem-jednu-crnu-jedne-strane-i-jednu-plavu-druge-strane
Postoje samo dve vrste ljudi: s jedne strane pravednici koji se smatraju grešnicima, a s druge grešnici koji se smatraju pravednicima. -Blez Paskal
postoje-samo-dve-vrste-ljudi-s-jedne-strane-pravednici-koji-se-smatraju-grenicima-a-s-druge-grenici-koji-se-smatraju-pravednicima