Država je stvorena za čovjeka, a ne čovjek za državu.


drava-stvorena-za-ovjeka-a-ne-ovjek-za-dravu
albert ajnštajndržavastvorenazačovjekanečovjekdržavudržava jeje stvorenastvorena zaza čovjekane čovjekčovjek zaza državudržava je stvorenaje stvorena zastvorena za čovjekaa ne čovjekne čovjek začovjek za državudržava je stvorena zaje stvorena za čovjekaa ne čovjek zane čovjek za državudržava je stvorena za čovjekaa ne čovjek za državu

Vješta osoba koja upošljava druge ljude će uposliti mudrog čovjeka, hrabrog čovjeka, gramzivog čovjeka i glupog čovjeka.Od slobodnog čovjeka ne može se napraviti rob, jer je slobodan čovjek slobodan i u zatvoru.Ne čini istina čovjeka velikim, nego obratno, čovjek čini istinu velikom.Vino ne opije čovjeka, nego se čovjek opije sam.Propaganda je za demokratiju isto što je malj za totalitarnu državu.Danas medicina od čovjeka može napraviti sve osim čovjeka.