Drži veru pošto-poto. I čekaj dok ljubav iz vere ne nikne. Izgubiš li ljubav, izgubio si mnogo, izgubiš li veru, izgubio si sve.


dri-veru-potopoto-i-ekaj-dok-ljubav-iz-vere-ne-nikne-izgubi-li-ljubav-izgubio-mnogo-izgubi-li-veru-izgubio-sve
nikolaj velimirovićdrživerupotopotočekajdokljubavizverenenikneizgubililjubavizgubiomnogoizgubiverusvedrži verui čekajčekaj dokdok ljubavljubav iziz verevere nene nikneizgubiš lili ljubavizgubio sisi mnogoizgubiš lili veruizgubio sisi svei čekaj dokčekaj dok ljubavdok ljubav izljubav iz vereiz vere nevere ne nikneizgubiš li ljubavizgubio si mnogoizgubiš li veruizgubio si svei čekaj dok ljubavčekaj dok ljubav izdok ljubav iz vereljubav iz vere neiz vere ne niknei čekaj dok ljubav izčekaj dok ljubav iz veredok ljubav iz vere neljubav iz vere ne nikne

O tri predmeta ne žuri da govoriš: o Bogu – dok ne utvrdiš veru u Njega, o tuđem grehu – dok se ne setiš svoga, i o sutrašnjem danu – dok ne svane! -Nikolaj Velimirović
o-tri-predmeta-ne-uri-da-govori-o-bogu-dok-ne-utvrdi-veru-u-njega-o-em-grehu-dok-se-ne-seti-svoga-i-o-sutranjem-danu-dok-ne-svane
Nije izgubio onaj koji je izgubio, već onaj koji hoće izbubljeno vratiti. -Italijanske poslovice
nije-izgubio-onaj-koji-izgubio-ve-onaj-koji-hoe-izbubljeno-vratiti
Znala je da je ta ljubav nemoguća i baš zato - pošto se ničemu nije nadala - mogla je da prihvati mirne duše sve što je čeka na toj deonici životnog puta. -Paulo Koeljo
znala-da-ljubav-nemogua-i-ba-zato-poto-se-emu-nije-nadala-mogla-da-prihvati-mirne-e-sve-to-eka-na-toj-deonici-ivotnog-puta