Držim te na umu da se ne izgubim.


drim-te-na-umu-da-se-ne-izgubim
matija bećkovićdržimtenaumudaseneizgubimdržim tete nana umuumu dada sese nene izgubimdržim te nate na umuna umu daumu da seda se nese ne izgubimdržim te na umute na umu dana umu da seumu da se neda se ne izgubimdržim te na umu date na umu da sena umu da se neumu da se ne izgubim

koliko te volim…strah me da te ne izgubim.. a nikad nisi ni bio mojStrah ne postoji nigde osim u umu.Ništa nemam osim uvjerenja da sam častan, ako i to izgubim, biću ruševina.Možda se izgubim na putu od ponosa do očaja ili zauvek zapnem između tvoje slabosti i svog inata.Uvek imajte na umu da je vaša odluka da uspete bitnija od bilo koje druge.Odavno shvatih, pamtim najbolje ono što bih da zaboravim. A nešto nemam ni volje da sećanja izgubim. Moja su… Neka ih…