Drugi ljudi žive bez tebe i bez tebe provedu život. Zar misliš da si nekome potreban? Nisi ti ni hljeb ni štap i nikom nisi potreban.


drugi-ljudi-ive-bez-tebe-i-bez-tebe-provedu-ivot-zar-misli-da-nekome-potreban-nisi-ti-hljeb-tap-i-nikom-nisi-potreban
maksim gorkidrugiljudiživebeztebeproveduživotzarmislidanekomepotrebannisitihljebtapnikomnisipotrebandrugi ljudiljudi živežive bezbez tebetebe ii bezbez tebetebe proveduprovedu životzar mislišmisliš dada sisi nekomenekome potrebannisi titi nini hljebhljeb nini štapštap ii nikomnikom nisinisi potrebandrugi ljudi živeljudi žive bezžive bez tebebez tebe itebe i bezi bez tebebez tebe provedutebe provedu životzar misliš damisliš da sida si nekomesi nekome potrebannisi ti niti ni hljebni hljeb nihljeb ni štapni štap ištap i nikomi nikom nisinikom nisi potrebandrugi ljudi žive bezljudi žive bez tebežive bez tebe ibez tebe i beztebe i bez tebei bez tebe provedubez tebe provedu životzar misliš da simisliš da si nekomeda si nekome potrebannisi ti ni hljebti ni hljeb nini hljeb ni štaphljeb ni štap ini štap i nikomštap i nikom nisii nikom nisi potrebandrugi ljudi žive bez tebeljudi žive bez tebe ižive bez tebe i bezbez tebe i bez tebetebe i bez tebe provedui bez tebe provedu životzar misliš da si nekomemisliš da si nekome potrebannisi ti ni hljeb niti ni hljeb ni štapni hljeb ni štap ihljeb ni štap i nikomni štap i nikom nisištap i nikom nisi potreban

Koliko te volim nemogu ti opisati,,, bez tebe ne vredi disati ti si sva moja sreca i lepota ti si smisao mog zivota bez tebe je buducnost siva LJUBAVI MOJA….
koliko-te-volim-nemogu-ti-opisati-bez-tebe-ne-vredi-disati-ti-sva-moja-sreca-i-lepota-ti-smisao-mog-zivota-bez-tebe-buducnost-siva-ljubavi-moja
Jedino si mi ti bio potreban, a tebe nije bilo…!
jedino-mi-ti-bio-potreban-a-tebe-nije-bilo
Ne budi nesrećan što u ovome svetu nitko ne zna za tebe. Zašto misliš da si toliko važan da bi te trebali poznavati? Kada budeš zaista tako važan, a da i ne misliš o tome, oni će znati za tebe. -Konfučije
ne-budi-nesrean-to-u-ovome-svetu-nitko-ne-zna-za-tebe-zato-misli-da-toliko-vaan-da-bi-te-trebali-poznavati-kada-bude-zaista-tako-vaan-a-da-i-ne-misli
Devojka: ruzna sam. Decko: nisi,ceo grad se pali na tebe.. Devojka: koji grad?  Decko: Pa onaj Severinin,bez ljudi
devojka-ruzna-sam-decko-nisiceo-grad-se-pali-na-tebe-devojka-koji-grad-decko-pa-onaj-severininbez-ljudi
Ako ti mozes bez mene, zasto ja ne bi’ mogla bez tebe ? :-D
ako-ti-mozes-bez-mene-zasto-ja-ne-bi-mogla-bez-tebe-d
Za pobedu je potreban talenat, za ponavljanje rezultata potreban je karakter. -Džon Vuden
za-pobedu-potreban-talenat-za-ponavljanje-rezultata-potreban-karakter