Šta je drugo sreća nego harmonija između čovjeka i života koji živi.


drugo-srea-nego-harmonija-izmeu-ovjeka-i-ivota-koji-ivi
albert kamiŠtadrugosrećanegoharmonijaizmeđučovjekaživotakojiživije drugodrugo srećasreća negonego harmonijaharmonija izmeđuizmeđu čovjekačovjeka ii životaživota kojikoji živiŠta je drugoje drugo srećadrugo sreća negosreća nego harmonijanego harmonija izmeđuharmonija između čovjekaizmeđu čovjeka ičovjeka i životai života kojiživota koji živiŠta je drugo srećaje drugo sreća negodrugo sreća nego harmonijasreća nego harmonija izmeđunego harmonija između čovjekaharmonija između čovjeka iizmeđu čovjeka i životačovjeka i života kojii života koji živiŠta je drugo sreća negoje drugo sreća nego harmonijadrugo sreća nego harmonija izmeđusreća nego harmonija između čovjekanego harmonija između čovjeka iharmonija između čovjeka i životaizmeđu čovjeka i života kojičovjeka i života koji živi

Čini se da druga polovina čovečijeg života u sebi ne sadrži ništa drugo osim navika koje je sakupio u prvoj polovini života. -Fjodor Dostojevski
ini-se-da-druga-polovina-oveijeg-ivota-u-sebi-ne-sadri-drugo-osim-navika-koje-sakupio-u-prvoj-polovini-ivota