Drugom praštaj mnogo, sebi ništa.


drugom-prataj-mnogo-sebi
latinske poslovicedrugompratajmnogosebinitadrugom praštajpraštaj mnogosebi ništadrugom praštaj mnogo

Drugom uvek praštaj, sebi nikad.Drugom često opraštaj, sebi nikad.Ovaj svet je ništa po sebi i za sebe.Pričati, a ne reći ništa o sebi veoma je otmeno pretvaranje.Uvijek sam mnogo radio, pisao, komponovao, svirao, pjevao, ali novca nisam mnogo zarađivao, nisam tezgario. Glavne novce sam zaradio vani. A, ovdje sam zarađivao skromno, onako za stubišnog svjetla. Niko mi nikada nije ništa dao, ni stipendiju ni stan niti kredit.Ko ništa ne zna, ništa ne voli. Ko ne umije ništa, ne razumije ništa. Ko ništa ne razumije, bezvrijedan je. Ali onaj ko poima, taj i voli, zapaža, vidi.. Ko god zamišlja da svako voće sazrijeva u isto vrijeme kad i jagode, ne zna ništa o grožđu.