Drugom uvek praštaj, sebi nikad.


drugom-uvek-prataj-sebi-nikad
vergilijedrugomuvekpratajsebinikaddrugom uvekuvek praštajsebi nikaddrugom uvek praštaj

Drugom praštaj mnogo, sebi ništa.Drugom često opraštaj, sebi nikad.Za tebe uvek bicu tu i tebi uvek dacu sve i kada god me pozelis nikad necu reci NE! :) :) :)Drskost i upornost su brat i sestra. Drski i uporni ljudi nikad se ne mogu popraviti u svojim manama i slabostima, jer oni, ne osetivši nikad rđave posledice svojih mana na sebi, i ne primećuju da ih imaju. I stoga treba od takvih ljudi bežati što dalje.Šanse nikad ne pomažu onome koji ne ume da pomogne sam sebi.Čovek koji ima duha nikada ne nastoji da to pokaže, jer ko se hvali ukrasima koje uvek nosi na sebi?