Društvo koje dopušta klanice i bojna polja i samo je zrelo za klanje.


drutvo-koje-dopu-klanice-i-bojna-polja-i-samo-zrelo-za-klanje
karlhajnc dešnerdrutvokojedoputaklanicebojnapoljasamozrelozaklanjedruštvo kojekoje dopuštadopušta klaniceklanice ii bojnabojna poljapolja ii samosamo jeje zrelozrelo zaza klanjedruštvo koje dopuštakoje dopušta klanicedopušta klanice iklanice i bojnai bojna poljabojna polja ipolja i samoi samo jesamo je zreloje zrelo zazrelo za klanjedruštvo koje dopušta klanicekoje dopušta klanice idopušta klanice i bojnaklanice i bojna poljai bojna polja ibojna polja i samopolja i samo jei samo je zrelosamo je zrelo zaje zrelo za klanjedruštvo koje dopušta klanice ikoje dopušta klanice i bojnadopušta klanice i bojna poljaklanice i bojna polja ii bojna polja i samobojna polja i samo jepolja i samo je zreloi samo je zrelo zasamo je zrelo za klanje

Ljubav i mržnja veo su pred očima: prvi dopušta da vidimo samo dobro, a drugi samo zlo.
ljubav-i-mrnja-veo-su-pred-oima-prvi-dopu-da-vidimo-samo-dobro-a-drugi-samo-zlo
Vreme moramo koristiti vrlo pametno i shvatiti zauvek da je vreme zrelo učiniti pravu stvar. -Nelson Mendela
vreme-moramo-koristiti-vrlo-pametno-i-shvatiti-zauvek-da-vreme-zrelo-uiniti-pravu-stvar
Među prijateljima treba voleti ne samo one koje žaloste vaše nesreće, nego i one koje nam ne zavide na sreći. -Sokrat
meu-prijateljima-treba-voleti-ne-samo-one-koje-aloste-vae-nesree-nego-i-one-koje-nam-ne-zavide-na-srei
Sklonost čovjeka da sam sebe potcjenjuje, da dopušta da bude pokraden, obmanut i iskorištavan mogla bi biti stid boga među ljudima. -Fridrih Niče
sklonost-ovjeka-da-sam-sebe-potcjenjuje-da-dopu-da-bude-pokraden-obmanut-i-iskoritavan-mogla-bi-biti-stid-boga-meu-ljudima
Društvo neumoljivo odbija od sebe dva staleža ljudi: one koji ga napadaju i one koji ga čuvaju. -Viktor Igo
drutvo-neumoljivo-odbija-od-sebe-dva-stalea-ljudi-one-koji-ga-napadaju-i-one-koji-ga-uvaju