Društvo neumoljivo odbija od sebe dva staleža ljudi: one koji ga napadaju i one koji ga čuvaju.


drutvo-neumoljivo-odbija-od-sebe-dva-stalea-ljudi-one-koji-ga-napadaju-i-one-koji-ga-uvaju
viktor igodrutvoneumoljivoodbijaodsebedvastaležaljudionekojiganapadajučuvajudruštvo neumoljivoneumoljivo odbijaodbija odod sebesebe dvadva staležastaleža ljudione kojikoji gaga napadajunapadaju ii oneone kojikoji gaga čuvajudruštvo neumoljivo odbijaneumoljivo odbija ododbija od sebeod sebe dvasebe dva staležadva staleža ljudione koji gakoji ga napadajuga napadaju inapadaju i onei one kojione koji gakoji ga čuvajudruštvo neumoljivo odbija odneumoljivo odbija od sebeodbija od sebe dvaod sebe dva staležasebe dva staleža ljudione koji ga napadajukoji ga napadaju iga napadaju i onenapadaju i one kojii one koji gaone koji ga čuvajudruštvo neumoljivo odbija od sebeneumoljivo odbija od sebe dvaodbija od sebe dva staležaod sebe dva staleža ljudione koji ga napadaju ikoji ga napadaju i onega napadaju i one kojinapadaju i one koji gai one koji ga čuvaju

Postoje ljudi koji vam izvade srce i postoje ljudi koji ga vrate na mesto.
postoje-ljudi-koji-vam-izvade-srce-i-postoje-ljudi-koji-ga-vrate-na-mesto
Svet je opasno mesto za život, ne zbog ljudi koji su zli, već zbog dobrih ljudi koji ništa ne preduzimaju. -Albert Ajnštajn
svet-opasno-mesto-za-ivot-ne-zbog-ljudi-koji-su-zli-ve-zbog-dobrih-ljudi-koji-ne-preduzimaju