Drvo se na drvo oslanja, a čovek na čoveka.


drvo-se-na-drvo-oslanja-a-ovek-na-oveka
narodne poslovicedrvosenadrvooslanjačovekčovekadrvo sese nana drvodrvo oslanjačovek nana čovekadrvo se nase na drvona drvo oslanjaa čovek načovek na čovekadrvo se na drvose na drvo oslanjaa čovek na čovekadrvo se na drvo oslanja

Lažima čovek poništava svoje dostojanstvo kao čoveka. -Imanuel Kant
laima-ovek-ponitava-svoje-dostojanstvo-kao-oveka
Nema čoveka bez boli, a ako ga ima, onda to nije čovek. -Ruske poslovice
nema-oveka-bez-boli-a-ako-ga-ima-onda-to-nije-ovek
Kako? Veliki čovek? Ja u svakom vidim samo čoveka koji glumi sopstveni ideal. -Fridrih Niče
kako-veliki-ovek-ja-u-svakom-vidim-samo-oveka-koji-glumi-sopstveni-ideal