Duša može često da održi tijelo, ali tijelo dušu nikad; ona posrće i gubi se sama.


dua-moe-esto-da-odri-tijelo-ali-tijelo-u-nikad-ona-posre-i-gubi-se-sama
meša selimovićduamožečestodaodržitijeloalitijeloduunikadonaposrćegubisesamaduša možemože čestočesto dada održiodrži tijeloali tijelotijelo dušudušu nikadona posrćeposrće ii gubigubi sese samaduša može čestomože često dačesto da održida održi tijeloali tijelo dušutijelo dušu nikadona posrće iposrće i gubii gubi segubi se samaduša može često damože često da održičesto da održi tijeloali tijelo dušu nikadona posrće i gubiposrće i gubi sei gubi se samaduša može često da održimože često da održi tijeloona posrće i gubi seposrće i gubi se sama

Ništa tijelo i dušu ne može tako iscrpiti kao što ih mogu iscrpiti tužne misli. -Maksim Gorki
ni-tijelo-i-u-ne-moe-tako-iscrpiti-kao-to-ih-mogu-iscrpiti-ne-misli
Kao što kaže stara poslovica, pero drže tri prsta, ali radi čitavo tijelo. I boli. -Umberto Eko
kao-to-kae-stara-poslovica-pero-dre-tri-prsta-ali-radi-itavo-tijelo-i-boli