Duša se hrani onim što je veseli.


dua-se-hrani-onim-to-veseli
aurelije augustinduasehranionimtoveseliduša sese hranihrani onimonim štošto jeje veseliduša se hranise hrani onimhrani onim štoonim što ješto je veseliduša se hrani onimse hrani onim štohrani onim što jeonim što je veseliduša se hrani onim štose hrani onim što jehrani onim što je veseli

Naučite da budete srećni sa onim što imate dok posežete za onim što želite.Počnite sa onim što je ispravno, a ne sa onim što je prihvatljivo.Razuman se hrani da živi, a lud živi samo da se hrani i goji.Ljubav nema nikakve veze s onim što očekujete da ćete dobiti, samo s onim što očekujete da ćete dati – i to je sve!Ima ih što plaču što ruže imaju trnje. Ti se veseli što trnje ima ruže.Uspeh znači raditi najbolje što možemo sa onim što imamo.