Duša zaljubljenog čoveka živi u tuđem telu.


dua-zaljubljenog-oveka-ivi-u-em-telu
plutarhduazaljubljenogčovekaživituđemteluduša zaljubljenogzaljubljenog čovekačoveka živiživi uu tuđemtuđem teluduša zaljubljenog čovekazaljubljenog čoveka živičoveka živi uživi u tuđemu tuđem teluduša zaljubljenog čoveka živizaljubljenog čoveka živi učoveka živi u tuđemživi u tuđem teluduša zaljubljenog čoveka živi uzaljubljenog čoveka živi u tuđemčoveka živi u tuđem telu

Ostaje tako da živi želja i vjera da će jednom doći sanjani raj, a s tom željom lakse se živi. -Meša Selimović
ostaje-tako-da-ivi-elja-i-vjera-da-e-jednom-doi-sanjani-raj-a-s-tom-eljom-lakse-se-ivi