Duh demokratije ne može biti nametnut spolja. On mora izrasti iz unutrašnjosti naroda.


duh-demokratije-ne-moe-biti-nametnut-spolja-on-mora-izrasti-iz-unutranjosti-naroda
mahatma gandiduhdemokratijenemožebitinametnutspoljaonmoraizrastiizunutranjostinarodaduh demokratijedemokratije nene možemože bitibiti nametnutnametnut spoljaon moramora izrastiizrasti iziz unutrašnjostiunutrašnjosti narodaduh demokratije nedemokratije ne možene može bitimože biti nametnutbiti nametnut spoljaon mora izrastimora izrasti izizrasti iz unutrašnjostiiz unutrašnjosti narodaduh demokratije ne možedemokratije ne može bitine može biti nametnutmože biti nametnut spoljaon mora izrasti izmora izrasti iz unutrašnjostiizrasti iz unutrašnjosti narodaduh demokratije ne može bitidemokratije ne može biti nametnutne može biti nametnut spoljaon mora izrasti iz unutrašnjostimora izrasti iz unutrašnjosti naroda

Samo dobar čovek može biti trajno srećan, dok rđav mora biti nesrećan. -Sokrat
samo-dobar-ovek-moe-biti-trajno-srean-dok-rav-mora-biti-nesrean
Ono što mora da bude nije nesreća. Nesreća je samo ono što ne mora biti, a ipak se dogodi. Nesreću uvek izazivaju ljudi. Priroda vlada onim što biti mora. -Borislav Pekić
ono-to-mora-da-bude-nije-nesrea-nesrea-samo-ono-to-ne-mora-biti-a-ipak-se-dogodi-nesreu-uvek-izazivaju-ljudi-priroda-vlada-onim-to-biti-mora
U čemu je poenta biti potpun spolja, ali prazan iznutra? -Nik Vujičić
u-emu-poenta-biti-potpun-spolja-ali-prazan-iznutra
Duh postaje slobodan tek kada prestane biti podrška. -Franc Kafka
duh-postaje-slobodan-tek-kada-prestane-biti-podrka
Ja sam tokom godina naučila da kada je um sređen to poništava strah; jer sve što mora biti urađeno mora biti urađeno bez straha. -Roza Parks
ja-sam-tokom-godina-nauila-da-kada-um-sre-to-ponitava-strah-jer-sve-to-mora-biti-uraeno-mora-biti-uraeno-bez-straha