Duh demokratije ne može biti nametnut spolja. On mora izrasti iz unutrašnjosti naroda.


duh-demokratije-ne-moe-biti-nametnut-spolja-on-mora-izrasti-iz-unutranjosti-naroda
mahatma gandiduhdemokratijenemožebitinametnutspoljaonmoraizrastiizunutranjostinarodaduh demokratijedemokratije nene možemože bitibiti nametnutnametnut spoljaon moramora izrastiizrasti iziz unutrašnjostiunutrašnjosti narodaduh demokratije nedemokratije ne možene može bitimože biti nametnutbiti nametnut spoljaon mora izrastimora izrasti izizrasti iz unutrašnjostiiz unutrašnjosti narodaduh demokratije ne možedemokratije ne može bitine može biti nametnutmože biti nametnut spoljaon mora izrasti izmora izrasti iz unutrašnjostiizrasti iz unutrašnjosti narodaduh demokratije ne može bitidemokratije ne može biti nametnutne može biti nametnut spoljaon mora izrasti iz unutrašnjostimora izrasti iz unutrašnjosti naroda

Samo dobar čovek može biti trajno srećan, dok rđav mora biti nesrećan.Ono što mora da bude nije nesreća. Nesreća je samo ono što ne mora biti, a ipak se dogodi. Nesreću uvek izazivaju ljudi. Priroda vlada onim što biti mora.U čemu je poenta biti potpun spolja, ali prazan iznutra?Duh postaje slobodan tek kada prestane biti podrška.Ja sam tokom godina naučila da kada je um sređen to poništava strah; jer sve što mora biti urađeno mora biti urađeno bez straha.Nemojte dozvoliti da vaša lepa duša propadne u đubretu. Ja verujem u budućnost vašeg naroda. Duh Kosova, Karađorđa, Kumanova i Kajmakčalana ponovo će se probuditi. Mora se, međutim, brzo probuditi. Sudbina vam je u vlastitim rukama: blistava budućnost ili ponovo ropstvo!