Duh postaje slobodan tek kada prestane biti podrška.


duh-postaje-slobodan-tek-kada-prestane-biti-podrka
franc kafkaduhpostajeslobodantekkadaprestanebitipodrkaduh postajepostaje slobodanslobodan tektek kadakada prestaneprestane bitibiti podrškaduh postaje slobodanpostaje slobodan tekslobodan tek kadatek kada prestanekada prestane bitiprestane biti podrškaduh postaje slobodan tekpostaje slobodan tek kadaslobodan tek kada prestanetek kada prestane bitikada prestane biti podrškaduh postaje slobodan tek kadapostaje slobodan tek kada prestaneslobodan tek kada prestane bititek kada prestane biti podrška

Čovek postaje slobodan svojom odlukom, otporom i nepristajanjem. -Meša Selimović
ovek-postaje-slobodan-svojom-odlukom-otporom-i-nepristajanjem
Često je sigurnije biti u okovima nego biti slobodan. -Franc Kafka
esto-sigurnije-biti-u-okovima-nego-biti-slobodan
Duh demokratije ne može biti nametnut spolja. On mora izrasti iz unutrašnjosti naroda. -Mahatma Gandi
duh-demokratije-ne-moe-biti-nametnut-spolja-on-mora-izrasti-iz-unutranjosti-naroda
Od slobodnog čovjeka ne može se napraviti rob, jer je slobodan čovjek slobodan i u zatvoru. -Platon
od-slobodnog-ovjeka-ne-moe-se-napraviti-rob-jer-slobodan-ovjek-slobodan-i-u-zatvoru