Duhovitost je drskost koja je stekla obrazovanje.


duhovitost-drskost-koja-stekla-obrazovanje
aristotelduhovitostdrskostkojasteklaobrazovanjeduhovitost jeje drskostdrskost kojakoja jeje steklastekla obrazovanjeduhovitost je drskostje drskost kojadrskost koja jekoja je steklaje stekla obrazovanjeduhovitost je drskost kojaje drskost koja jedrskost koja je steklakoja je stekla obrazovanjeduhovitost je drskost koja jeje drskost koja je stekladrskost koja je stekla obrazovanje

Formalno obrazovanje će vam omogućiti normalan život. Samostalno obrazovanje će vam doneti bogatstvo. -Džim Ron
formalno-obrazovanje-e-vam-omoguiti-normalan-ivot-samostalno-obrazovanje-e-vam-doneti-bogatstvo
Telesno obrazovanje treba da je jednako sa umnim obrazovanjem. -Sokrat
telesno-obrazovanje-treba-da-jednako-umnim-obrazovanjem
Mozak budale pretvara filozofiju u ludoriju, nauku u praznovjericu i umjetnost u pedanteriju. Otuda univerzitetsko obrazovanje. -Bernard Shaw
mozak-budale-pretvara-filozofiju-u-ludoriju-nauku-u-praznovjericu-i-umjetnost-u-pedanteriju-otuda-univerzitetsko-obrazovanje
Klonim se ljudi koji misle da je drskost hrabrost, a nežnost kukavičluk, a klonim se i onih koji misle da je brbljanje mudrost, a ćutnja neznanje. -Halil Džubran
klonim-se-ljudi-koji-misle-da-drskost-hrabrost-a-nenost-kukaviluk-a-klonim-se-i-onih-koji-misle-da-brbljanje-mudrost-a-utnja-neznanje
Klonim se ljudi koji misle da je drskost hrabrost, a nežnost kukavičluk. A klonim se i onih koji misle da je brbljanje mudrost, a ćutanje neznanje. -Halil Džubran
klonim-se-ljudi-koji-misle-da-drskost-hrabrost-a-nenost-kukaviluk-a-klonim-se-i-onih-koji-misle-da-brbljanje-mudrost-a-utanje-neznanje