Dužnost mladosti je da se suprotstavi korupciji.


dunost-mladosti-da-se-suprotstavi-korupciji
kurt kobejndužnostmladostidasesuprotstavikorupcijidužnost mladostimladosti jeje dada sese suprotstavisuprotstavi korupcijidužnost mladosti jemladosti je daje da seda se suprotstavise suprotstavi korupcijidužnost mladosti je damladosti je da seje da se suprotstavida se suprotstavi korupcijidužnost mladosti je da semladosti je da se suprotstavije da se suprotstavi korupciji

Zrelost je često apsurdnija od mladosti, a često je i nepravednija prema mladosti. -Tomas Edison
zrelost-esto-apsurdnija-od-mladosti-a-esto-i-nepravednija-prema-mladosti
Nenasilje je stavljeno na probu onog trena kada mu se neko suprotstavi silom. -Mahatma Gandi
nenasilje-stavljeno-na-probu-onog-trena-kada-mu-se-neko-suprotstavi-silom
Dužnost je lidera da zaustavi paniku. Vođa mora da vodi ili nema šta da traži u politici. -Hari Truman
dunost-lidera-da-zaustavi-paniku-voa-mora-da-vodi-ili-nema-da-trai-u-politici
Stidljivost je ukras mladosti, a sramota starosti. -Aristotel
stidljivost-ukras-mladosti-a-sramota-starosti
Voli svoje dete u mladosti da te ne mrzi kad odraste. -Danske poslovice
voli-svoje-dete-u-mladosti-da-te-ne-mrzi-kad-odraste