Duvamo balone od sapunice što duže možemo i što veće možemo , iako dobro znamo da će se raspršiti.


duvamobalone-od-sapunice-to-e-moemo-i-to-vee-moemo-iako-dobro-znamo-da-e-se-raspriti
artur Šopenhauerduvamo baloneodsapunicetodužemožemovećeiakodobroznamodaćeseraspritiduvamo balone odod sapunicesapunice štošto dužeduže možemomožemo ii štošto većeveće možemomožemoiakoiako dobrodobro znamoznamo dada ćeće sese raspršitiduvamo balone od sapuniceod sapunice štosapunice što dužešto duže možemoduže možemo imožemo i štoi što većešto veće možemoveće možemoiako dobroiako dobro znamodobro znamo daznamo da ćeda će seće se raspršitiduvamo balone od sapunice štood sapunice što dužesapunice što duže možemošto duže možemo iduže možemo i štomožemo i što većei što veće možemošto veće možemoiako dobro znamoiako dobro znamo dadobro znamo da ćeznamo da će seda će se raspršitiduvamo balone od sapunice što dužeod sapunice što duže možemosapunice što duže možemo išto duže možemo i štoduže možemo i što većemožemo i što veće možemoi što veće možemoiako dobro znamo daiako dobro znamo da ćedobro znamo da će seznamo da će se raspršiti

Pušemo balone od sapunice što duže možemo i što veće možemo, iako dobro znamo da će se raspršiti.Znamo što jesmo, ali ne znamo što možemo biti.Možemo reći ono što ne znamo, ali ne možemo dati ono što nemamo.Na ovoj planeti možemo voleti samo s trpljenjem i patnjom. Mi ne možemo drugačije ljubiti, niti znamo i jednu drugu vrstu ljubavi. Prihvatam patnju kako bi dobio ljubav. Žedan sam ljubavi, evo sada, u ovom trenutku, da poljubim, sa suzama, zemlju koju sam ostavio, i ne želim, i neću prihvatiti život na bilo kojoj drugoj.Uspeh znači raditi najbolje što možemo sa onim što imamo.Nije najgore što sve prolazi, nego što mi ne možemo i ne umemo da se pomirimo sa tom prostom i neizbežnom činjenicom.