Duvan, marihuana, pivo, rakija, sve se to pravi od biljaka! Ozbiljno, mislim da sam vegeterijanac!


duvan-marihuana-pivo-rakija-sve-se-to-pravi-od-biljaka-ozbiljno-mislim-da-sam-vegeterijanac
duvanmarihuanapivorakijasvesetopraviodbiljakaozbiljnomislimdasamvegeterijanacsve sepravi odod biljakamislim dada samsam vegeterijanacse to pravipravi od biljakamislim da samda sam vegeterijanacsve se to pravise to pravi odmislim da sam vegeterijanacsve se to pravi odse to pravi od biljaka

Znam, ne smijemo biti slabi i tužni ako smo pravi vjernici, ali to znam uzalud. Slab sam i tužan, i ne mislim da li sam pravi vjernik ili čovjek izgubljen u gluhoj samoći svijeta.Izgleda, prestao sam da volim. Počeo sam da mislim ljubavlju. Izgleda da sam izdao najlirskije u sebi. Počeo sam da mislim osećanjima.Ja sam vegetarijanac! Konzumiram isključivo biljne preradjevine: Rakiju, vino, pivo… xDNe možete biti prava država ako nemate svoje pivo i svoju avio-kompaniju. Može vam pomoći ako imate svoju fudbalsku ekipu ili nuklearno oružje, ali u najmanju ruku morate imati svoje pivo.ponekada mislim da je sve naramno ali kada se setim u labav sve zaboravamNe trudim se? Trudila sam se,a ti nisi hteo ni malim prstom da pomeris.Ne izvinjavam se? Izvinjavam se,samo kad ja mislim da sam pogresila.Ne oprastam ? ...