Dva lažna svedoka vešaju čoveka.


dva-na-svedoka-veaju-oveka
narodne poslovicedvalažnasvedokaveajučovekadva lažnalažna svedokasvedoka vešajuvešaju čovekadva lažna svedokalažna svedoka vešajusvedoka vešaju čovekadva lažna svedoka vešajulažna svedoka vešaju čovekadva lažna svedoka vešaju čoveka

Dva prva poslanika države su dadilja i učitelj. -Viktor Igo
dva-prva-poslanika-drave-su-dadilja-i-uitelj