Dva prva poslanika države su dadilja i učitelj.


dva-prva-poslanika-drave-su-dadilja-i-uitelj
viktor igodvaprvaposlanikadržavesudadiljaučiteljdva prvaprva poslanikaposlanika državedržave susu dadiljadadilja ii učiteljdva prva poslanikaprva poslanika državeposlanika države sudržave su dadiljasu dadilja idadilja i učiteljdva prva poslanika državeprva poslanika države suposlanika države su dadiljadržave su dadilja isu dadilja i učiteljdva prva poslanika države suprva poslanika države su dadiljaposlanika države su dadilja idržave su dadilja i učitelj

Treći put kad se zaljubiš, izbriši obe ranije. Nek treća bude prva. Nek peta bude prva. Nek stota bude prva, ako se pošteno diše. Kad ljubav brojiš do jedan, onda je ima najviše! -Miroslav Mika Antić
trei-put-kad-se-zaljubi-izbrii-obe-ranije-nek-trea-bude-prva-nek-peta-bude-prva-nek-stota-bude-prva-ako-se-poteno-die-kad-ljubav-broji-do-jedan-onda
Demokratija je najlošija forma države ako izuzmemo sve ostale. -Vinston Čerčil
demokratija-najloija-forma-drave-ako-izuzmemo-sve-ostale