Dvaput bivamo, izgleda, kažnjavani za naše lude i grešne želje. Prvi put kad patimo što ne možemo da ih ostvarimo; i drugi put kad, videći svoje želje ostvarene, sa stidom i očajanjem uzalud bežimo od svoje sreće. To važi naročito za slavu i novac.


dvaput-bivamo-izgleda-kanjavani-za-nae-lude-i-grene-elje-prvi-put-kad-patimo-to-ne-moemo-da-ih-ostvarimo-i-drugi-put-kad-videi-svoje-elje-ostvarene
ivo andricdvaputbivamoizgledakažnjavanizanaeludegreneželjeprviputkadpatimotonemožemodaihostvarimodrugikadvidećisvoježeljeostvarenestidomočajanjemuzaludbežimoodsrećetovažinaročitoslavunovacdvaput bivamokažnjavani zaza našenaše ludelude ii grešnegrešne željeprvi putput kadkad patimopatimo štošto nene možemomožemo dada ihih ostvarimoi drugidrugi putput kadvideći svojesvoje želježelje ostvarenesa stidomstidom ii očajanjemočajanjem uzaluduzalud bežimobežimo odod svojesvoje srećevaži naročitonaročito zaza slavuslavu ii novackažnjavani za našeza naše ludenaše lude ilude i grešnei grešne željeprvi put kadput kad patimokad patimo štopatimo što nešto ne možemone možemo damožemo da ihda ih ostvarimoi drugi putdrugi put kadvideći svoje željesvoje želje ostvarenesa stidom istidom i očajanjemi očajanjem uzaludočajanjem uzalud bežimouzalud bežimo odbežimo od svojeod svoje srećevaži naročito zanaročito za slavuza slavu islavu i novac

Čaka Norisa su dva puta ispustili kad je bio beba. Prvi put na Hirošimu, drugi put na Nagasaki.
aka-norisa-su-dva-puta-ispustili-kad-bio-beba-prvi-put-na-hiroimu-drugi-put-na-nagasaki
Oni koji obuzdavaju svoje želje čine to jer su im želje dovoljno slabe da ih se može obuzdati. -William Blake
oni-koji-obuzdavaju-svoje-elje-ine-to-jer-su-im-elje-dovoljno-slabe-da-ih-se-moe-obuzdati
Dobro delo dva puta pruža zadovoljstvo: prvi put kad ga činiš i drugi put kad vidiš njegove plodove.
dobro-delo-dva-puta-prua-zadovoljstvo-prvi-put-kad-ga-ini-i-drugi-put-kad-vidi-njegove-plodove
Bogatite svoj zajednički život, borite se za raznovrsnost života, budite realni i odmjereni kad određujete svoje ciljeve i želje, jaki i uporni kad ih trebate ostvarivati. -Zoran Đinđić
bogatite-svoj-zajedniki-ivot-borite-se-za-raznovrsnost-ivota-budite-realni-i-odmjereni-kad-odreujete-svoje-ciljeve-i-elje-jaki-i-uporni-kad-ih-trebate