Dve stvari čine temelje bilo kog otvorenog društva – sloboda izražavanja i vladavina zakona. Ako nemate te dve stvari, nemate slobodnu državu.


dve-stvari-ine-temelje-bilo-kog-otvorenog-drutva-sloboda-izraavanja-i-vladavina-zakona-ako-nemate-te-dve-stvari-nemate-slobodnu-dravu
salman rušdidvestvaričinetemeljebilokogotvorenogdrutvaslobodaizražavanjavladavinazakonaakonematetedvestvarislobodnudržavudve stvaristvari činečine temeljetemelje bilobilo kogkog otvorenogotvorenog društvadruštva –– slobodasloboda izražavanjaizražavanja ii vladavinavladavina zakonaako nematenemate tete dvedve stvarinemate slobodnuslobodnu državudve stvari činestvari čine temelječine temelje bilotemelje bilo kogbilo kog otvorenogkog otvorenog društvaotvorenog društva –društva – sloboda– sloboda izražavanjasloboda izražavanja iizražavanja i vladavinai vladavina zakonaako nemate tenemate te dvete dve stvarinemate slobodnu državudve stvari čine temeljestvari čine temelje biločine temelje bilo kogtemelje bilo kog otvorenogbilo kog otvorenog društvakog otvorenog društva –otvorenog društva – slobodadruštva – sloboda izražavanja– sloboda izražavanja isloboda izražavanja i vladavinaizražavanja i vladavina zakonaako nemate te dvenemate te dve stvaridve stvari čine temelje bilostvari čine temelje bilo kogčine temelje bilo kog otvorenogtemelje bilo kog otvorenog društvabilo kog otvorenog društva –kog otvorenog društva – slobodaotvorenog društva – sloboda izražavanjadruštva – sloboda izražavanja i– sloboda izražavanja i vladavinasloboda izražavanja i vladavina zakonaako nemate te dve stvari

Ako možete da prebrojite svoj novac, nemate milijarde dolara. -Džon Pol Geti
ako-moete-da-prebrojite-svoj-novac-nemate-milijarde-dolara
Mali detalji su od vitalnog značaja. Male stvari čine da se velike stvari dešavaju. -Džon Vuden
mali-detalji-su-od-vitalnog-znaaja-male-stvari-ine-da-se-velike-stvari-deavaju
Znate ono kad nemate sise pa vas gledaju sa sažaljenjem :)
znate-ono-kad-nemate-sise-pa-vas-gledaju-aljenjem
Dve stvari me najviše zadivljuju; zvezdano nebo iznad mene i moralni zakon u meni. -Imanuel Kant
dve-stvari-me-najvie-zadivljuju-zvezdano-nebo-iznad-mene-i-moralni-zakon-u-meni
Opterećen sa dve stvari, čovek – sasvim sigurno – nalazi svoje mesto u paklu. Koje dve? Lošim navikama i pogrešnim stavovima. -Buda
optere-dve-stvari-ovek-sasvim-sigurno-nalazi-svoje-mesto-u-paklu-koje-dve-loim-navikama-i-pogrenim-stavovima
Onaj osecaj kad postavljate sami sebi milion pitanja na koje nemate odgovore …
onaj-osecaj-kad-postavljate-sami-sebi-milion-pitanja-na-koje-nemate-odgovore