Dve stvari me najviše zadivljuju; zvezdano nebo iznad mene i moralni zakon u meni.


dve-stvari-me-najvie-zadivljuju-zvezdano-nebo-iznad-mene-i-moralni-zakon-u-meni
imanuel kantdvestvarimenajviezadivljujuzvezdanoneboiznadmenemoralnizakonmenidve stvaristvari meme najvišenajviše zadivljujuzvezdano nebonebo iznadiznad menemene ii moralnimoralni zakonzakon uu menidve stvari mestvari me najvišeme najviše zadivljujuzvezdano nebo iznadnebo iznad meneiznad mene imene i moralnii moralni zakonmoralni zakon uzakon u menidve stvari me najvišestvari me najviše zadivljujuzvezdano nebo iznad menenebo iznad mene iiznad mene i moralnimene i moralni zakoni moralni zakon umoralni zakon u menidve stvari me najviše zadivljujuzvezdano nebo iznad mene inebo iznad mene i moralniiznad mene i moralni zakonmene i moralni zakon ui moralni zakon u meni

Dvije stvari me najviše zadivljuju; zvjezdano nebo iznad mene i moralni zakon u meni. -Imanuel Kant
dvije-stvari-me-najvie-zadivljuju-zvjezdano-nebo-iznad-mene-i-moralni-zakon-u-meni
Svi mi živimo u nekom svom posebnom svetu. Ali ako pogledaš zvezdano nebo, videt ćeš da se svi ti različiti svetovi spajaju obrazujući sazvežđa, sunčeve sisteme, galaksije. -Paulo Koeljo
svi-mi-ivimo-u-nekom-svom-posebnom-svetu-ali-ako-pogleda-zvezdano-nebo-videt-e-da-se-svi-ti-razliiti-svetovi-spajaju-obrazujui-sazvea-suneve-sisteme
Dve stvari čine temelje bilo kog otvorenog društva – sloboda izražavanja i vladavina zakona. Ako nemate te dve stvari, nemate slobodnu državu. -Salman Rušdi
dve-stvari-ine-temelje-bilo-kog-otvorenog-drutva-sloboda-izraavanja-i-vladavina-zakona-ako-nemate-te-dve-stvari-nemate-slobodnu-dravu
Dve stvari su beskrajne: svemir i ljudska glupost, ali za svemir nisam siguran. -Albert Ajnštajn
dve-stvari-su-beskrajne-svemir-i-ljudska-glupost-ali-za-svemir-nisam-siguran
Od svih vidljivih stvari, najuzvišenije je nebo sa svojim nepomičnim zvezdama. -Nikola Kopernik
od-svih-vidljivih-stvari-najuzvienije-nebo-svojim-nepominim-zvezdama