Dve stvari su beskrajne: svemir i ljudska glupost, ali za svemir nisam siguran.


dve-stvari-su-beskrajne-svemir-i-ljudska-glupost-ali-za-svemir-nisam-siguran
albert ajnštajndvestvarisubeskrajnesvemirljudskaglupostalizanisamsigurandve stvaristvari susu beskrajnesvemir ii ljudskaljudska glupostali zaza svemirsvemir nisamnisam sigurandve stvari sustvari su beskrajnesvemir i ljudskai ljudska glupostali za svemirza svemir nisamsvemir nisam sigurandve stvari su beskrajnesvemir i ljudska glupostali za svemir nisamza svemir nisam siguranali za svemir nisam siguran

Samo su dve stvari beskonačne, svemir i ljudska glupost. Za svemir nisam baš siguran. -Albert Ajnštajn
samo-su-dve-stvari-beskonane-svemir-i-ljudska-glupost-za-svemir-nisam-ba-siguran
Svesti čitav svemir na jednu osobu, to je ljubav. -Viktor Igo
svesti-itav-svemir-na-jednu-osobu-to-ljubav
Kada jednom budete odrasli, ponašajte se kao svemir, a ne kao njegov deo. -Miroslav Mika Antić
kada-jednom-budete-odrasli-ponaajte-se-kao-svemir-a-ne-kao-njegov-deo
Ratnik svetlosti mora imati strpljenja u teškim trenucima i biti svesan da se svemir zaverio u njegovu korist, makar mu to trenutno i ne izgledalo tako. -Paulo Koeljo
ratnik-svetlosti-mora-imati-strpljenja-u-tekim-trenucima-i-biti-svesan-da-se-svemir-zaverio-u-njegovu-korist-makar-mu-to-trenutno-i-ne-izgledalo-tako
ljudska glupost se ne meri vagom od 100kg
ljudska-glupost-se-ne-meri-vagom-od-100kg