Dve su vrste zlodela. Zlodelo koje plod donosi u ovom životu i zlodelo koje plod donosi u sledećem životu.


dve-su-vrste-zlodela-zlodelo-koje-plod-donosi-u-ovom-ivotu-i-zlodelo-koje-plod-donosi-u-sledeem-ivotu
gotama budadvesuvrstezlodelazlodelokojeploddonosiovomživotuzlodelosledećemživotudve susu vrstevrste zlodelazlodelo kojekoje plodplod donosidonosi uu ovomovom životuživotu ii zlodelozlodelo kojekoje plodplod donosidonosi uu sledećemsledećem životudve su vrstesu vrste zlodelazlodelo koje plodkoje plod donosiplod donosi udonosi u ovomu ovom životuovom životu iživotu i zlodeloi zlodelo kojezlodelo koje plodkoje plod donosiplod donosi udonosi u sledećemu sledećem životudve su vrste zlodelazlodelo koje plod donosikoje plod donosi uplod donosi u ovomdonosi u ovom životuu ovom životu iovom životu i zlodeloživotu i zlodelo kojei zlodelo koje plodzlodelo koje plod donosikoje plod donosi uplod donosi u sledećemdonosi u sledećem životuzlodelo koje plod donosi ukoje plod donosi u ovomplod donosi u ovom životudonosi u ovom životu iu ovom životu i zlodeloovom životu i zlodelo koježivotu i zlodelo koje plodi zlodelo koje plod donosizlodelo koje plod donosi ukoje plod donosi u sledećemplod donosi u sledećem životu

Sreća je u radosti ostvarenja rezultata i uzbuđenju koje donosi kreativni napor. -Teodor Ruzvelt
srea-u-radosti-ostvarenja-rezultata-i-uzbuenju-koje-donosi-kreativni-napor
Mala nada donosi veliku sreću. Dok velika nada donosi još veće razočaranje. -Žarko Laušević
mala-nada-donosi-veliku-sreu-dok-velika-nada-donosi-jo-vee-razoaranje
Kao što dobro proveden dan donosi srećan san, isto tako dobro proveden život donosi srećnu smrt. -Leonardo Da Vinči
kao-to-dobro-proveden-dan-donosi-srean-san-isto-tako-dobro-proveden-ivot-donosi-srenu-smrt
U životu su najgore one parnice koje vodimo sami sa sobom. -Onore de Balzak
u-ivotu-su-najgore-one-parnice-koje-vodimo-sami-sobom