Dvije stvari me najviše zadivljuju; zvjezdano nebo iznad mene i moralni zakon u meni.


dvije-stvari-me-najvie-zadivljuju-zvjezdano-nebo-iznad-mene-i-moralni-zakon-u-meni
imanuel kantdvijestvarimenajviezadivljujuzvjezdanoneboiznadmenemoralnizakonmenidvije stvaristvari meme najvišenajviše zadivljujuzvjezdano nebonebo iznadiznad menemene ii moralnimoralni zakonzakon uu menidvije stvari mestvari me najvišeme najviše zadivljujuzvjezdano nebo iznadnebo iznad meneiznad mene imene i moralnii moralni zakonmoralni zakon uzakon u menidvije stvari me najvišestvari me najviše zadivljujuzvjezdano nebo iznad menenebo iznad mene iiznad mene i moralnimene i moralni zakoni moralni zakon umoralni zakon u menidvije stvari me najviše zadivljujuzvjezdano nebo iznad mene inebo iznad mene i moralniiznad mene i moralni zakonmene i moralni zakon ui moralni zakon u meni

Dve stvari me najviše zadivljuju; zvezdano nebo iznad mene i moralni zakon u meni. -Imanuel Kant
dve-stvari-me-najvie-zadivljuju-zvezdano-nebo-iznad-mene-i-moralni-zakon-u-meni
Od svih vidljivih stvari, najuzvišenije je nebo sa svojim nepomičnim zvezdama. -Nikola Kopernik
od-svih-vidljivih-stvari-najuzvienije-nebo-svojim-nepominim-zvezdama
I nebo i zemlja i hiljade drugih stvari rođene su iz postojanja, samo postojanje je rođeno iz nepostojanja. -Lao Ce
i-nebo-i-zemlja-i-hiljade-drugih-stvari-roene-su-iz-postojanja-samo-postojanje-roeno-iz-nepostojanja
Sreću i dugu ne vidimo iznad naše vlastite kuće, već samo iznad tudje. -Nemačka poslovica
sreu-i-dugu-ne-vidimo-iznad-nae-vlastite-kue-ve-samo-iznad-tudje