šta će nam škola imamo internet :))


e-nam-kola-imamo-internet
taćenamkolaimamointernetće namnam školaškola imamoimamo internetšta će namće nam školanam škola imamoškola imamo internetšta će nam školaće nam škola imamonam škola imamo internetšta će nam škola imamoće nam škola imamo internet

Svi mi imamo jednu magičnu olovku kojom nacrtamo osmijeh i onda kada nam nije do njega. -Milica Jakovljević MIR-JAM
svi-mi-imamo-jednu-maginu-olovku-kojom-nacrtamo-osmijeh-i-onda-kada-nam-nije-do-njega
Za svakoga imamo razumevanje osim za svoje najbliže, smatramo da nam njihova vernost prirodno pripada, kao vlastita koža. -Meša Selimović
za-svakoga-imamo-razumevanje-osim-za-svoje-najblie-smatramo-da-nam-njihova-vernost-prirodno-pripada-kao-vlastita-koa
Svi mi imamo krila, ali ona nam nisu ni od kakve koristi. Kada bismo ih mogli počupati, to bismo i uradili. -Franc Kafka
svi-mi-imamo-krila-ali-ona-nam-nisu-od-kakve-koristi-kada-bismo-ih-mogli-poupati-to-bismo-i-uradili
Kao alat za istraživanje internet je bezvrijedan. -Noam Čomski
kao-alat-za-istraivanje-internet-bezvrijedan
Neki ljudi spavaju noću, a neki imaju internet. :P
neki-ljudi-spavaju-nou-a-neki-imaju-internet-p