Ego nije gospodar vlastite kuće.


ego-nije-gospodar-vlastite-kue
sigmund frojdegonijegospodarvlastitekućeego nijenije gospodargospodar vlastitevlastite kućeego nije gospodarnije gospodar vlastitegospodar vlastite kućeego nije gospodar vlastitenije gospodar vlastite kućeego nije gospodar vlastite kuće

Sreću i dugu ne vidimo iznad naše vlastite kuće, već samo iznad tudje.Ko je gospodar svoje žeđi, gospodar je svog zdravlja.Pravo je čudo kako čovek u tuđini odjedanput počne da shvata vrednost nekih stvari i reči, na koje kod kuće nije ni obraćao pažnju.Imala snajka iz provincije ljubavnika u gradu, ali nije znala kako da se izvuče iz kuće da se vidi s njim. Ljubavnik joj reče da izmisli da ide na sahranu ro?...Ego sum, qui sum. – Ja sam koji jesam.Želja da budeš neko drugi je upropaštavanje vlastite originalnosti.