Eh, da mi je znati gde je, dal' se seti kada veje, il' u inat drugog ljubi tad?


eh-da-mi-znati-gde-dal-se-seti-kada-veje-u-inat-drugog-ljubi-tad
Đorđe balaševićehdamiznatigdedal'sesetikadavejeil'inatdrugogljubitadda mimi jeje znatiznati gdegde jedal' sese setiseti kadakada vejeil' uu inatinat drugogdrugog ljubiljubi tadda mi jemi je znatije znati gdeznati gde jedal' se setise seti kadaseti kada vejeil' u inatu inat drugoginat drugog ljubidrugog ljubi tadda mi je znatimi je znati gdeje znati gde jedal' se seti kadase seti kada vejeil' u inat drugogu inat drugog ljubiinat drugog ljubi tadda mi je znati gdemi je znati gde jedal' se seti kada vejeil' u inat drugog ljubiu inat drugog ljubi tad

Ako te ikad izgubim, obećaj mi jedno. Nećeš se dati nekom šarlatanu što te ne zaslužuje. Pogotovo ne radi to meni u inat. Ako već poželiš terati inat, onda meni u inat budi srećna. -Đorđe Balašević
ako-te-ikad-izgubim-obeaj-mi-jedno-nee-se-dati-nekom-arlatanu-to-te-ne-zasluuje-pogotovo-ne-radi-to-meni-u-inat-ako-ve-poeli-terati-inat-onda-meni-u
Kada uspeš, tvoji prijatelji ce znati ko si ti, ali kada padneš – tada ceš znati ko su ti prijatelji!
kada-uspe-tvoji-prijatelji-znati-ko-ti-ali-kada-padne-tada-znati-ko-su-ti-prijatelji
Tesko je bez voljene osobe, kada je ne vidimo 24 sata srce se oseca praznim i beznacajnim, i kada vidite tu osobu na kratak tren, srce se seti sta je njegov ...
tesko-bez-voljene-osobe-kada-ne-vidimo-24-sata-srce-se-oseca-praznim-i-beznacajnim-i-kada-vidite-osobu-na-kratak-tren-srce-se-seti-sta-njegov
Kad pomisliš da si debela..Seti se da možes biti još deblja..Kad pomisliš da si ružna..seti se da ima i ružnijih…Kad misliš da si sve izgubila, seti ...
kad-pomisli-da-debelaseti-se-da-moes-biti-jo-debljakad-pomisli-da-runaseti-se-da-ima-i-runijihkad-misli-da-sve-izgubila-seti
Kako je lepo znati da te ljudi tako vole, da te cene, da im nedostaješ … Evo danas gde god krenem svi mi od reda kažu – još si nam samo ti falila  ...
kako-lepo-znati-da-te-ljudi-tako-vole-da-te-cene-da-im-nedostaje-evo-danas-gde-god-krenem-svi-mi-od-reda-kau-jo-nam-samo-ti-falila