Eh sto nisam macka, pa da devet zivota s njim provedem…


eh-sto-nisam-macka-pa-da-devet-zivota-s-njim-provedem
ehstonisammackapadadevetzivotanjimprovedem…eh stosto nisamnisam mackapa dada devetdevet zivotazivota ss njimnjim provedem…eh sto nisamsto nisam mackapa da devetda devet zivotadevet zivota szivota s njims njim provedem…eh sto nisam mackapa da devet zivotada devet zivota sdevet zivota s njimzivota s njim provedem…pa da devet zivota sda devet zivota s njimdevet zivota s njim provedem…

Ja još nisam video da je neko koga su dobro istabanali to zaboravio, ali sam sto puta video da ljudi zaboravljaju i najlepše savete i pouke. -Ivo Andrić
ja-jo-nisam-video-da-neko-koga-su-dobro-istabanali-to-zaboravio-ali-sam-sto-puta-video-da-ljudi-zaboravljaju-i-najlepe-savete-i-pouke
Zavrsi ti kceri fakultet, ima da budes glavna macka na birou :D
zavrsi-ti-kceri-fakultet-ima-da-budes-glavna-macka-na-birou-d