ej kolko sam puta otvorila fizider vise puta nego sto sam otvorila knjigu


ej-kolko-sam-puta-otvorila-fizider-vise-puta-nego-sto-sam-otvorila-knjigu
ejkolkosamputaotvorilafizidervisenegostoknjiguej kolkokolko samsam putaputa otvorilaotvorila fiziderfizider visevise putaputa negonego stosto samsam otvorilaotvorila knjiguej kolko samkolko sam putasam puta otvorilaputa otvorila fiziderotvorila fizider visefizider vise putavise puta negoputa nego stonego sto samsto sam otvorilasam otvorila knjiguej kolko sam putakolko sam puta otvorilasam puta otvorila fiziderputa otvorila fizider viseotvorila fizider vise putafizider vise puta negovise puta nego stoputa nego sto samnego sto sam otvorilasto sam otvorila knjiguej kolko sam puta otvorilakolko sam puta otvorila fizidersam puta otvorila fizider viseputa otvorila fizider vise putaotvorila fizider vise puta negofizider vise puta nego stovise puta nego sto samputa nego sto sam otvorilanego sto sam otvorila knjigu

Secam se kad smo tek poceli. Onaj prvi zagrljaj, prvi poljubac. Zavolela sam te jako, i vise nego sto sam mislila da neko moze voleti. Svaki dan sa tobom je ...
secam-se-kad-smo-tek-poceli-onaj-prvi-zagrljaj-prvi-poljubac-zavolela-sam-te-jako-i-vise-nego-sto-sam-mislila-da-neko-moze-voleti-svaki-dan-tobom
Koliko god sam puta zašao među ljude uvek sam osetio da sam ponešto izgubio od svoje ličnosti. -Seneka
koliko-god-sam-puta-zaao-meu-ljude-uvek-sam-osetio-da-sam-poneto-izgubio-od-svoje-linosti
Ja još nisam video da je neko koga su dobro istabanali to zaboravio, ali sam sto puta video da ljudi zaboravljaju i najlepše savete i pouke. -Ivo Andrić
ja-jo-nisam-video-da-neko-koga-su-dobro-istabanali-to-zaboravio-ali-sam-sto-puta-video-da-ljudi-zaboravljaju-i-najlepe-savete-i-pouke
Nekoliko puta sam napravio bedan izbor u situacijama kada sam izbegavao potrebnu konfrontaciju. -Džon Kliz
nekoliko-puta-sam-napravio-bedan-izbor-u-situacijama-kada-sam-izbegavao-potrebnu-konfrontaciju