Čekati, biti strpljiv, to znači misliti.


ekati-biti-strpljiv-to-znai-misliti
fridrih ničeČekatibitistrpljivtoznačimislitibiti strpljivznači misliti

Učiti, a ne misliti je glupo; misliti, a ne učiti je pogibljeno.Naučnici danas misle duboko umesto jasno. Čovek mora biti zdrav da misli jasno, ali se može misliti duboko i biti prilično lud.Ako si strpljiv u jednom momentu ljutnje, izbjeći ćeš sto dana tuge.Biti glup znači biti sretan.Biti glup znači biti srećan.Biti čovek znači biti odgovoran.