Šekspirove drame su mnogo nasilnije od “Skarfejsa”.


ekspirove-drame-su-mnogo-nasilnije-od-skarfejsa
al paćinoŠekspirovedramesumnogonasilnijeod“skarfejsa”Šekspirove dramedrame susu mnogomnogo nasilnijenasilnije odod “skarfejsa”Šekspirove drame sudrame su mnogosu mnogo nasilnijemnogo nasilnije odnasilnije od “skarfejsa”Šekspirove drame su mnogodrame su mnogo nasilnijesu mnogo nasilnije odmnogo nasilnije od “skarfejsa”Šekspirove drame su mnogo nasilnijedrame su mnogo nasilnije odsu mnogo nasilnije od “skarfejsa”

Radi sve iz ljubavi jer u njoj leži istinska snaga, ko voli mnogo može uraditi mnogo, i može mnogo postići, a što je urađeno s ljubavlju dobro je urađeno.
radi-sve-iz-ljubavi-jer-u-njoj-i-istinska-snaga-ko-voli-mnogo-moe-uraditi-mnogo-i-moe-mnogo-postii-a-to-uraeno-s-ljubavlju-dobro-uraeno
Za život treba mnogo napora i za svaki napor nesrazmerno mnogo hrabrosti. -Ivo Andric
za-ivot-treba-mnogo-napora-i-za-svaki-napor-nesrazmerno-mnogo-hrabrosti
Sve je kao dobijanje radijuma. Moraš dovući mnogo i mnogo tona rude, da bi dobio gram onog što je pravo. -Miroslav Mika Antić
sve-kao-dobijanje-radijuma-mora-dovui-mnogo-i-mnogo-tona-rude-da-bi-dobio-gram-onog-to-pravo
Kada bih se ponovo rodila, pričala bih mnogo manje a slušala mnogo više. -Erma Bombek
kada-bih-se-ponovo-rodila-priala-bih-mnogo-manje-a-sluala-mnogo-vie
Postoji mnogo dobrih filmova koji su osvojili Oskara, ali isto tako postoji mnogo dobrih filmova koji nisu. Tvoje je samo da radiš najbolje što možeš. -Klint Istvud
postoji-mnogo-dobrih-filmova-koji-su-osvojili-oskara-ali-isto-tako-postoji-mnogo-dobrih-filmova-koji-nisu-tvoje-samo-da-radi-najbolje-to-moe