Elegancija je jedina lepota koja nikada ne bledi…


elegancija-jedina-lepota-koja-nikada-ne-bledi
odri hepbnerelegancijajedinalepotakojanikadanebledi…elegancija jeje jedinajedina lepotalepota kojakoja nikadanikada nene bledi…elegancija je jedinaje jedina lepotajedina lepota kojalepota koja nikadakoja nikada nenikada ne bledi…elegancija je jedina lepotaje jedina lepota kojajedina lepota koja nikadalepota koja nikada nekoja nikada ne bledi…elegancija je jedina lepota kojaje jedina lepota koja nikadajedina lepota koja nikada nelepota koja nikada ne bledi…

Ljubav je potpuna vernost. Ljudi blede, izgled bledi, ali vernost nikada ne bledi.Slava, to je jedina čovjekova sreća koja nije spokojna, i koja je najskuplje plaćena.Sve zbunjuju te male stvari sa ljubavlju, ali u stvarnosti, ljubav je jedina stvar u svetu koja odbija sve zlo i koja te uvek iznova učini da se osećaš dobro.Ljubav je jedina stvar koja se umnožava kad se dijeli.Naša jedina ograničenja su ona koja stvorimo u našim umovima.Osoba koja nije nikada pogrešila u stvari nije nikada pokušala uraditi nešto novo.