Želiš li biti jak, upoznaj svoje slabosti.


eli-li-biti-jak-upoznaj-svoje-slabosti
nemačka poslovicaŽelilibitijakupoznajsvojeslabostiŽeliš lili bitibiti jakupoznaj svojesvoje slabostiŽeliš li bitili biti jakupoznaj svoje slabostiŽeliš li biti jak

Čovjek mora biti dovoljno velik da prizna svoje pogreške, dovoljno pametan da od njih ima koristi i dovoljno jak da ih ispravi. -Odabrane poslovice
ovjek-mora-biti-dovoljno-velik-da-prizna-svoje-pogreke-dovoljno-pametan-da-od-njih-ima-koristi-i-dovoljno-jak-da-ih-ispravi
Tek sad shvatam koliko čovek mora biti jak da okrene glavu od osobe koja mu je nekad bila sve.
tek-sad-shvatam-koliko-ovek-mora-biti-jak-da-okrene-glavu-od-osobe-koja-mu-nekad-bila-sve