Želiš li dobru ženu, budi čestit muškarac!


eli-li-dobru-enu-budi-estit-mukarac
geteŽelilidobruženubudičestitmukaracŽeliš lili dobrudobru ženubudi čestitčestit muškaracŽeliš li dobruli dobru ženubudi čestit muškaracŽeliš li dobru ženu

Ženite se u svakom slučaju. Ukoliko dobiješ dobru ženu bićeš srećan; ukoliko dobiješ lošu ženu postaćeš filozof. -Sokrat
enite-se-u-svakom-sluaju-ukoliko-dobije-dobru-enu-bie-srean-ukoliko-dobije-lou-enu-postae-filozof
Ko ima dobru ženu, ne može ga zadesiti ni jedno zlo koje se ne bi moglo podneti. -Španska poslovica
ko-ima-dobru-enu-ne-moe-ga-zadesiti-jedno-zlo-koje-se-ne-bi-moglo-podneti
Pronaći dobru ženu, to je teško kao pronaći u svom vrtu izvor petroleuma. -Jovan Dučić
pronai-dobru-enu-to-teko-kao-pronai-u-svom-vrtu-izvor-petroleuma