Želiš nešto moje? Zauvek. Da li bi prezime moglo da posluži.


eli-neto-moje-zauvek-da-li-bi-prezime-moglo-da-poslui
Đorđe balaševićŽelinetomojezauvekdalibiprezimemoglodaposlužiŽeliš neštonešto mojeda lili bibi prezimeprezime moglomoglo dada poslužiŽeliš nešto mojeda li bili bi prezimebi prezime mogloprezime moglo damoglo da poslužida li bi prezimeli bi prezime moglobi prezime moglo daprezime moglo da poslužida li bi prezime mogloli bi prezime moglo dabi prezime moglo da posluži

Uništite moje želje, izbrišite moje ideale, pokažite mi nešto bolje i ja ću poći za vama. -Fjodor Dostojevski
unitite-moje-elje-izbriite-moje-ideale-pokaite-mi-neto-bolje-i-ja-u-poi-za-vama
Knjiga bi trebalo da posluži kao sekira za smrznuto more u nama. -Franc Kafka
knjiga-bi-trebalo-da-poslui-kao-sekira-za-smrznuto-more-u-nama
Ukrao si mi srce i ja ću tebi prezime čisto onako iz ljubavi ;-)
ukrao-mi-srce-i-ja-u-tebi-prezime-isto-onako-iz-ljubavi
Nisam ljubomoran, samo mrzim kad neko dira nešto što je moje!
nisam-ljubomoran-samo-mrzim-kad-neko-dira-neto-to-moje
Amel & Elvisa … Zauvek Beboo mOjaa
amel-elvisa-zauvek-beboo-mojaa