Želim nešto da ti kažem. Nemoj da se opterećuješ objašnjenjima emocija. Proživljavaj sve intezivno i sve što osjetiš čuvaj kao poklon od Boga.


elim-neto-da-ti-kaem-nemoj-da-se-optereuje-objanjenjima-emocija-proivljavaj-sve-intezivno-i-sve-to-osjeti-uvaj-kao-poklon-od-boga
paulo koeljoŽelimnetodatikažemnemojseopterećujeobjanjenjimaemocijaproživljavajsveintezivnotoosjetičuvajkaopoklonodbogaŽelim neštonešto dada titi kažemnemoj dada sese opterećuješopterećuješ objašnjenjimaobjašnjenjima emocijaproživljavaj svesve intezivnointezivno ii svesve štošto osjetišosjetiš čuvajčuvaj kaokao poklonpoklon odod bogaŽelim nešto danešto da tida ti kažemnemoj da seda se opterećuješse opterećuješ objašnjenjimaopterećuješ objašnjenjima emocijaproživljavaj sve intezivnosve intezivno iintezivno i svei sve štosve što osjetiššto osjetiš čuvajosjetiš čuvaj kaočuvaj kao poklonkao poklon odpoklon od bogaŽelim nešto da tinešto da ti kažemnemoj da se opterećuješda se opterećuješ objašnjenjimase opterećuješ objašnjenjima emocijaproživljavaj sve intezivno isve intezivno i sveintezivno i sve štoi sve što osjetišsve što osjetiš čuvajšto osjetiš čuvaj kaoosjetiš čuvaj kao poklončuvaj kao poklon odkao poklon od bogaŽelim nešto da ti kažemnemoj da se opterećuješ objašnjenjimada se opterećuješ objašnjenjima emocijaproživljavaj sve intezivno i svesve intezivno i sve štointezivno i sve što osjetiši sve što osjetiš čuvajsve što osjetiš čuvaj kaošto osjetiš čuvaj kao poklonosjetiš čuvaj kao poklon odčuvaj kao poklon od boga

Želim nešto da ti kažem, ali nije nešto što mi je jednostavno ni opisati ni napisati. U suštini, tek sada shvatam neke stvari. Želio bih samo jedno, da ...
elim-neto-da-ti-kaem-ali-nije-neto-to-mi-jednostavno-opisati-napisati-u-sutini-tek-sada-shvatam-neke-stvari-elio-bih-samo-jedno-da
Želim da budem predstavnik teorije da zaista možete da ostvarite sve što zamislite. Verujem da mogu da stvorim sve što poželim. -Vil Smit
elim-da-budem-predstavnik-teorije-da-zaista-moete-da-ostvarite-sve-to-zamislite-verujem-da-mogu-da-stvorim-sve-to-poelim
Nemoj dozvoliti da ti se suviše nešto približi, sve što ti postane blisko poželit ćeš zadržati. A zadržati se ništa ne može. -Bosanske poslovice
nemoj-dozvoliti-da-ti-se-suvie-neto-priblii-sve-to-ti-postane-blisko-poelit-e-zadrati-a-zadrati-se-ne-moe
Prihvatite sve što je korisno, odbacite sve što nije, dodajte nešto što je vama jedinstveno. -Brus li
prihvatite-sve-to-korisno-odbacite-sve-to-nije-dodajte-neto-to-vama-jedinstveno
Nemoj se bojati budućnosti! Doživećeš je ako ti je suđeno, pa ćeš sve razborito urediti kao što si znao razumno postupiti u sadašnjosti. -Marko Aurelije
nemoj-se-bojati-budunosti-doivee-ako-ti-sueno-pa-e-sve-razborito-urediti-kao-to-znao-razumno-postupiti-u-sadanjosti
Kad jednom priviknemo svoju savest da nešto primi kao „nužno zlo”, to uskoro počinje sve više da nam izgleda kao nužno, a sve manje kao zlo. -Ivan Turgenjev
kad-jednom-priviknemo-svoju-savest-da-neto-primi-kao-nuno-zlo-to-uskoro-poinje-sve-vie-da-nam-izgleda-kao-nuno-a-sve-manje-kao-zlo